X

Användarnamn


Vikingar


Vikingatiden - cirka 800 - 1050 e.Kr.
Den 8 juni 793 e.Kr. plundrades Lindisfarne kloster. Liknande räder förekom över hela Europa under de följande 250 åren. 
En viking beskrivs vanligen som en som krigar till sjöss eller sjörövare. Därtill ansluter sig uttrycket ?att vara i viking? ( att vara i krigsfölje till sjöss). Vikingar i österled kallades oftast för väringar, varjager eller rus av de inhemska folkgrupperna. I väster användes oftast uttryck som nordmannar, hedningar eller daner.