X

Användarnamn


Runor och runstenar


Runor
Runorna är skrivtecken som användes av vissa germanska stammar från omkring andra århundradet efter Kristi födelse och framåt i tiden. I Skandinavien användes de även under vikingatiden och ända tills medeltidens slut. Under äldre tider ansågs runorna vara skänkta av gudarna och även om deras primära användning var för skriftlig kommunikation tilldelades de en magisk innebörd och användes för att söka vägledning och spå in i framtiden.

Runstenar
Runstenar är resta minnesstenar med runinskrifter oftast inristade i bandformade djurmotiv. Enstaka runstenar finns från tidigare århundraden men de allra flesta är från vikingatiden och i synnerhet sen vikingatid. Det finns ca 3500 runstenar i Skandinavien, varav de flesta i Sverige.