X

Användarnamn


Kvarn Brädspel

Kvarn är ett brädspel för två personer som spelas med vardera nio pjäser. Det äldste kvarnspelet kommer från Egypten och är cirka 3500 år gammalt. Det har även hittats spel i vikingatida gravar.

Spelmål
Målet är att bilda ”kvarnar” för att på så sätt ta bort motståndarens pjäser. Den som först har förlorat alla pjäser förutom två eller är blockerad från att flytta sina pjäser har förlorat.

Spelregler
Spelet börjar med att vardera spelare placerar ut en pjäs åt gången på någon av planens 24 punkter. Det gäller då att åstadkomma en kvarn vilket består av tre pjäser på rad sammanbundna av linjer. När någon lyckas bilda en kvarn får denna ta bort en av motståndarens pjäser som inte själv ingår i en kvarn. När alla pjäser är placerade förflyttas pjäserna längs linjerna en punkt åt gången, även här gäller att bilda kvarnar och ta bort motståndarens pjäser. Den spelare vinner som lyckas reducera sin motståndares pjäser till två stycken eller förhindra denna från att flytta sina pjäser.