X

Användarnamn


Amuletter och smycken

Torshammare
Amulett, ofta stiliserad, som symboliserar Tors egen hammare Mjölner och därigenom ger skydd till sin ägare. 
Ett femtiotal silverhammare och ett fåtal av brons och bärnsten finns bevarade. De flesta har hittats i skattefynd från södra och mellersta Skandinavien och på Island.
Utöver detta finns ett stort antal enkla järnhammare oftast flera stycken tillsammans uppträdda på större ringar, så kallade torshammarringar. Dessa förekommer mest i mälardalen och anses har varit gravgåvor.

Mjölner
Tors hammare, med vilken han försvarar gudar och människor mot jättar och omstörtande makter. Mjölner träffar alltid sitt mål och återvänder till hans hand. När Tor vill blir Mjölner så liten att den kan bäras på bröstet. Mjölner har bara ett fel, skaftet är för kort, eftersom Loke fick bälgen att falla ihop när hammaren låg i ässjan.

Amuletter 
Föremål, oftast hängen, som bärs för att avvärja det onda och befrämja det goda. Vanligt förekommande är miniatyrer av vapen, redskap, bjällror och människofigurer. Bland vapen miniatyrer finns torshammaren, spjutspetsen som symboliserar Oden, svärd och yxor. Fertilitetsguden Frej kopplas samman med små järnliar eller skäror. En grupp amuletter som inkluderar bl.a. eldstålsformiga hängen, stavar och kubbstolar är inte lika lätt tolkade.