X

Användarnamn


Föremål

Saxar
Vikingatida saxar var alltid tillverkade av järn. Den vanligaste typen var smidd i ett stycke och hade fjädrande skänklar som en ullsax. Saxar med korslagda skänklar, som dagens saxar, fanns också men var inte fullt så vanliga. Storleken varierade från några centimeter till textilsaxar på nästan 40 cm.


Matbestick
Vikingatidens matbestick har i huvudsak bestått av en slidkniv som både män och kvinnor vanligtvis bar på och sked. Knivar har hittats i stort antal. Några skedar av trä och horn har hittats men skedar av metall är sällsynta. Gafflar förekommer först några hundra år senare.


Belysning
Dagsljuset släpptes in i vikingatida hus genom dörrspringan, fönster var ovanliga. Belysning bestod vanligtvis av ljuset från eldstaden eller från lampor av keramik eller täljsten som eldades med tran. Ett par järnlampor på höga stänger och enstaka vaxljus har hittats men hör väl till lyxvaror.


Elddon
Eldningsredskap bestod av eldstål, flinta och fnöske. Stålet slogs mot flintan för att åstadkomma gnistor som fick fnösket att glöda. Elden gjordes sedan upp med det glödande fnösket. Hängen med linsformigt slipad bergkristall monterad i silver har möjligen också använts som brännglas eller förstoringsglas.


Dryckeshorn
Det finns få dryckeshorn bevarade från vikingatiden. Det finns däremot många avritningar på bildstenar, runstenar och smycken mm. De horn som finns kvar är försedda med mynningsbeslag i silver.