X

Användarnamn


HNEFATAFL 9 x 9 BRÄDE

Vikingarnas brädspel om anfall och försvar. Den mörka hären anfaller i syfte att tillfångata den ljusa kungen. De ljusa skall försvara kungen och hjälpa honom att rymma till en av de fyra borgarna som finns i var sitt hörn av brädet. 
Sätt igång bara. Det är enkelt att lära sig spelet och snart märker du hur många taktiska drag som finns i detta fängslande spel.

Spelets början
Kungen placeras i mitten på brädet med sina åtta försvarare på rutorna omkring honom. De sexton mörka pjäserna placeras på de markerade rutorna runt brädets ytterkant. En pjäs kan flyttas i alla riktningar utom diagonalt, en eller flera rutor åt gången. Det är däremot inte tillåtet att hoppa över en annan pjäs. Endast kungen får stå på rutan i mitten av brädet eller hörnrutorna. Det är emellertid tillåtet att hoppa över mittrutan. Anfallaren har alltid första drag. Spelet fortsätter med att spelarna tar vartannat drag.


Tillfångatagande
En pjäs är tillfångatagen om motspelaren lyckas stänga in pjäsen mellan två av sina egna pjäser (fig.1) eller mot en hörnruta (fig.2). Den tillfångatagna pjäsen tas bort från brädet. Det går däremot att ställa sin egen pjäs mellan två motståndarpjäser utan att man räknas som tillfångatagen (fig.3). Kungen deltar i striderna men kan inte fångas på samma sätt som de övriga pjäserna. Kungen måste omringas av fyra motståndarpjäser för att tillfångatas (fig.4).


Segrare 
Försvararna vinner om kungen lyckas fly till ett av borgen i hörnrutorna. De mörka anfallarna vinner om de lyckas omringa kungen med fyra pjäser eller med tre pjäser och mittrutan (fig.5).